سپراتور هاوس

10تن

دستگاه خامه گیر یا همان سپراتور وسیله ای است برای تفکیک و جداسازی چربی از شیر.