درباره ما

تاریخچه

کارخانه صنعتی زینالی با بیش از 23 سال تجربه در زمینه خدمات ، قطعات و نصب و راه اندازی انواع سانتریفیوژها از قبیل خامه گیر،جرم گیر ، تغلیظ ماست باکتریفوژ ، سپراتور آبمیوه و انواع دیگر سپراتور از جمله روغن و ... فعالیت دارد.

زمینه های فعالیت

انواع سپراتور و جرم گیری های دستشور

سپراتور از یک تن الی 30 تن

خامه گیر و جرم گیر از یک تن 30 تن از نوع خود شور